Sticka ruta med korsmönster (som duk, disktrasa eller till sjal eller överkast)

Har du lust att sticka en kvadrat med ett stiligt spetsmönster? Denna rundstickade ruta från början av 1900-talet bjuder på ett snyggt korsmönster som påminner om en kantig blomma. Här hittar du en gratis stickbeskrivning på svenska och som diagram.

Sticka en ruta med korsmönster. Gratis stickbeskrivning.

Är det ett kors på en kvadrat, eller bara en kantig blomma? Denna rund- och spetsstickade ruta, som du kan använda ensam som en stickad duk eller disktrasa, eller flera hopsydda till en filt eller ett överkast, har förutom välplacerade hål även något som liknar muscher. Men det är bara tre maskor ihopstickade till en avig maska. Alltså "3 am tills" på ren stickiska. Buslätt och effektivt!

I originalbeskrivningen, som möjligtvis kan vara från 1922 (Antique Pattern Library uppger årtalet med ett efterföljande frågetecken) kallas modellen bara för "Design 4".

Som du anar efter detta föga fantasirika namn innehåller originalhäftet "DMC Knitting" ännu fler stickade runda och fyrkantiga dukar.

Men jag föll alltså för denna i min jakt på riktigt gamla stickmönster till dukar, så gamla att de inte längre är skyddade av upphovsrätten. Och då Antique Pattern Library tror att verket är i "public domain" har jag bearbetat mönstret till moderna, svenska förkortningar och ett tillhörande stickdiagram, utan att via en seans försöka be den förmodat avlidna, icke namngivna upphovsmannen om lov.

Originalbeskrivningen till den stickade rutan med korsmönster kommer förmodligen från början av 1900-talet.

Hur stor kan din stickade fyrkant bli? Hur stor rutan till duken, disktrasan eller filten blir beror självklart på vilket garn och vilka stickor du väljer. Och huruvida du väljer att sticka enligt originalbeskrivningen eller min version.

I min variant använde jag tunt återvunnet lingarn, och jag stoppade några varv tidigare än originalet. Närmare bestämt efter 50 varv och 208 maskor. Originalet avslutas däremot med flera extra varv i en dekorfärg, och med en virkad kant.

Min ruta blev ungefär 27 x 27 cm, alldeles utmärkt för såväl en liten duk som en disktrasa.

Stickad ruta, förkortningar och tecken

Originalet har helt begripliga förkortningar, och det tycker du förhoppningsvis även om mina:

  • m = maska.

  • rm = rät maska. Om det står "3 rm" ska du sticka tre räta maskor.

  • omsl = omslag. Du ska göra en ny maska genom att lägga garnet över stickan, och på varvet efter sticka den så att den blir ett hål.

  • 2 rm tills = två räta maskor tillsammans. Du stickar en vanlig minskning genom att sticka ihop två maskor rätt. Det är en minskning som lutar åt höger.

  • 3 am tills = tre räta maskor tillsammans. Du stickar ihop tre maskor till en avig maska. Det ser ut som en liten musch.

  • öhpt = överdragshoptagning. Det är en minskning som lutar åt vänster. Vanligtvis gör du den genom att lyfta en maska, sticka en maska, dra den lyfta maskan över den du just stickade. Men det finns fler sätt att sticka vänsterlutande minskningar. Välj den metod du gillar bäst, varje gång du ser "öpht".

  • döhpt = dubbel överdragshoptagning. Du minskar tre maskor till en genom att lyfta en maska rätt, sticka ihop två maskor, och dra den lyfta maskan över den just ihopstickade maskan. Om du vill kan du göra en annan tre till en-minskning. Kanske vill du göra en centrerad döhpt? Då lyfter du två maskor som om du skulle sticka ihop dem, stickar en maska och drar de lyfta maskorna över.

Räcker det med förkortningar? Nej, nej, du behöver även tolka lite specialtecken:

  • *-*. Det som står mellan första och sista stjärnan (*) ska du upprepa över hela varvet. Det blir fyra gånger totalt. Ja, du rundstickar, men det blir inte runt. Utan fyrkantigt.

  • [ ]. När du kommer till en hakparentes ska du upprepa det som står i hakparentesen så många gånger som siffran efteråt anger. Så när det står "[omsl, 1 rm] x 2" ska du göra ett omslag och sticka en rät maska sammanlagt två gånger. En längre variant hade varit "omsl, 1 rm, omsl, 1 rm".

  • ( ). Talet inom parentes i slutet av varvet uppger hur många maskor du ska ha efter alla ökningar och minskningar. "(104 m)" betyder följaktligen att du ska ha 104 maskor på stickorna om du har mojsat till alla maskor korrekt.

Sticka ruta med korsformat spetsmönster, gratis beskrivning

Rutan rundstickas alltså, så du behöver antingen strumpstickor, två rundstickor eller en lång rundsticka för att använda magic loop-metoden.

Lägg upp 8 m på dina utvalda stickor eller stickdelar och börja sticka runt.

Det som står mellan *-* ska upprepas över hela varvet, alltså fyra gånger.

Varv 1, och varje udda varv fram till och med varv 43: räta maskor.

2: * Omsl, 1 rm, omsl, 1 rm. * (16 m)

4: * Omsl, 1 rm, omsl, öhpt, omsl, 1 rm. (24 m)

6: * Omsl, 2 rm tills, omsl, 1 rm, omsl, öhpt, omsl, 1 rm. * (32 m)

8: * Omsl, 2 rm, omsl, 3 am tills, omsl, 2 rm, omsl, 1 rm. (40 rm)

10: * Omsl, 1 rm, 2 rm tills, omsl, 3 rm, omsl, öhpt, 1 rm, omsl, 1 rm. * (48 m)

12: * Omsl, 3 rm, omsl, 1 rm, 3 am tills, 1 rm, omsl, 3 rm, omsl, 1 rm. * (56 m)

14: * Omsl, 2 rm, 2 rm tills, omsl, 5 rm, omsl, öhpt, 2 rm, omsl, 1 rm. * (64 m)

16: * Omsl, 4 rm, omsl, 2 rm, 3 am tills, 2 rm, omsl, 4 rm, omsl, 1 rm. * (72 m)

18: * Omsl, 3 rm, 2 rm tills, omsl, 7 rm, omsl, öhpt, 3 rm, omsl, 1 rm. * (80 m)

20: * Omsl, 5 rm, omsl, 3 rm, 3 am tills, 3 rm, omsl, 5 rm, omsl, 1 rm. * (88 m)

22: * Omsl, 4 rm, 2 rm tills, omsl, 9 rm, omsl, öhpt, 4 rm, omsl, 1 rm. * (96 m)

24: * Omsl, 6 rm, omsl, 4 rm, 3 am tills, 4 rm, omsl, 6 rm, omsl, 1 rm. * (104 m)

26: * Omsl, 5 rm, 2 rm tills, omsl, 11 rm, omsl, öhpt, 5 rm, omsl, 1 rm. * (112 m)

28: * Omsl, 7 rm, omsl, 5 rm, 3 am tills, 5 rm, omsl, 7 rm, omsl, 1 rm. * (120 m)

30: * Omsl, 6 rm, 2 rm tills, omsl, 1 rm, omsl, öhpt, 7 rm, 2 rm tills, omsl, 1 rm, omsl, öhpt, 6 rm, omsl, 1 rm. * (128 m)

32: * Omsl, 6 rm, 2 rm tills, omsl, 3 rm, omsl, öhpt, 5 rm, 2 rm tills, omsl, 3 rm, omsl, öhpt, 6 rm, omsl, 1 rm. * (136 m)

34: * Omsl, 1 rm, omsl, [öhpt, 3 rm, 2 rm tills, omsl, 1 rm, omsl, döhpt, omsl, 1 rm, omsl] x 2, öhpt, 3 rm, 2 rm tills, [omsl, 1 rm] x 2. * (144 m)

36: * Omsl, 3 rm, omsl, [öhpt, 1 rm, 2 rm tills, omsl, 3 rm, omsl, öhpt, 2 rm, omsl] x 2, öhpt, 1 rm, 2 rm tills, omsl, 3 rm, omsl, 1 rm. * (152 m)

38: * [Omsl, 1 rm, omsl, döhpt] x 9, [omsl, 1 rm] x 2. * (160 m)

40: * Omsl, 3 rm, [omsl, öhpt, 2 rm] x 9, omsl, 1 rm. * (168 m)

42: * [Omsl, 1 rm, omsl, döhpt] x 10, [omsl, 1 rm] x 2. *  (176 m)

44: * Omsl, 43 m, omsl, 1 rm. * (184 m)

OBS! Nu ska de udda varven få jobba lite extra också, inte bara räta sig.

45, 46: Aviga maskor.

47: * Omsl, 45 m, omsl, 1 rm. * (192 m)

48: * Omsl, 1 rm, [omsl, öhpt] x 23, omsl, 1 rm. * (200 m)

49: Räta maskor.

50: * Omsl, 49 m, omsl, 1 rm. * (208 m)

Maska av löst eller elastiskt. Fäst trådarna genom att väva in dem på baksidan, och våtspänn duken så att den får en lagom kvadratisk form. Om du tänker använda den som disktrasa är det givetvis inte så noga med formen.

Blocka eller våtspänn den stickade rutan så att den blir kvadratisk.

Stickdiagram till ruta med korsmönster

Det är så mycket lättare att sticka spetsmönster efter diagram än att sticka det efter en skriven beskrivning! Tycker jag. Och många andra med mig. (Även om äldre tiders stickmönster sällan bjöd på den varan.)

Så här är den stickade rutan i form av ett stickdiagram. Du får upp en större och mer utskriftsvänlig version om du klickar på diagrammet nedan.

Stickdiagram till rundstickad ruta med korsmönster

Mönster till fler stickade dukar

Vill du sticka fler dukar eller disktrasor? Då kan du spana in de andra antikvariska stickbeskrivningarna som jag har bearbetat till moderna, svenska termer och stickdiagram. Till exempel en ruta med ett kvadratiskt mönster, en rund duk med stort blom-motiv, en snabbstickad liten duk med en skir blomma, en stickad duk med virkad kant, en rektangulär duk med vågigt mönster och en rund stjärnduk.

Vill du veta när fler av mina tolkningar av hundraåriga duk-beskrivningar dyker upp? Prenumerera på nyhetsbrevet!

Dela garnglädjen på ...

Mer garnbus!