Öka i patentstickning?

av Ewa

Jag tänkte sticka en trekantssjal i nätpatent med omslag som du beskriver här: sticka våffelmönster i klassisk nätpatent. Men jag kan inte lista ut hur jag ska öka för att få trekantsformen. Jag tänkte öka en maska i varje sida vart fjärde varv, men då har jag ju inga omslag där. Hur gör man?Bekvämaste sättet att öka i patentstickning, inklusive nätpatent

När det gäller ökningar i patentstickning är "Billigt garn"-Anna oväntat enkelspårig. Varför lära sig flera varianter när det finns en som fungerar mest hela tiden?

Så ljuvligt med en sjal i nätpatent! Och du är på helt rätt spår när du tänker öka i varje sida vart fjärde varv, för att få till en triangel. Men jo, maskorna i patentstickning är lite knepiga.

Inte som i att de är svåra att sticka, utan att de har en syn på sig själva som är lite ... omodern.

Förlåt. Det var fräckt. Men när du förstår hur dessa maskor är funtade blir det så mycket enklare att öka i såväl vanlig patentstickning som nätpatentstickning.

Med brioche får du se på andra bullar


Vad är då grejen med patent? Eller brioche, som även vissa svenska stickare föredrar att kalla det. Även om den franska frukostbullen är den engelska beteckningen.

Du vet sådana där inspirationsföreläsningar som "Bygg ditt eget varumärke" och "Självkänsla nu"? De är fullständigt bortkastade på de jagsvaga maskorna i patentstickning.

Dessa maskor agerar i par. Ett enerverande par som vill göra allt tillsammans.

För en utomstående är det tydligt att de består av två separata bitar: en del som är stickad och en del som lämnas ostickad — antingen genom att du lyfter en maska eller att du stickar i maskan under. Men själva betraktar de sig som en enhet.

Om de inte befinner sig i ett förhållande med en annan maska är det som att de upphör att existera. För dem gäller tvåsamhet eller ingenting. Bjuda in en singel-maska till en patentparmiddag? Tok heller!

Så när du minskar eller ökar i patentstickning får du ta i med två maskor på samma gång.

Liksom när det gäller dubbla minskningar kan du göra mer kluriga patentökningar, sådana som lutar till vänster och höger. Men du kan oftast hålla dig till mitten, eftersom betraktarens hjärna tolkar in lämplig riktning i alla fall.

Och den bekvämaste dubbelökningen, att öka två maskor på en gång, är så klassisk att den är omskriven som minnesramsa i de riktigt gamla läseböckerna: "Far är rar. Mor ror".

Okej, okej, ROR, RAR, ARA och AOA är de konventionella sätten att förkorta "sticka 3 maskor i 1"-ökningarna. Och för patentstickning är det framför allt ROR som gäller, det vill säga: sticka (1 rm, omslag, 1 rm) i nästa maska.

Fast... det räcker inte riktigt. För de ökade maskorna föds som individer. Du måste lära dem den där överdrivna sammanhållningen på varvet tillbaka.

Nog jamsat. Nu blir det ökningar på riktigt. Först i helpatent, sedan omtolkat i den klassiska nätpatenten.

Öka i patentstickning, helpatent


I vanlig helpatent kan du hålla dig till en enkel tumregel: Öka 1 par maskor från rätsidan, i maskan före patentlyftet.

På provlappen nedan ser du ökningar (i par) i vardera sida på vart fjärde varv. Plus innanför en patent-ås till höger och vänster.

Så här ökar du i patentstickning


Och hur går det till?

På det fjärde varvet ska du egentligen sticka maskorna så här (på ett stycke med ett jämnt antal maskor och 1 kantmaska i vardera sida):

Kantmaska, * sticka omslaget rätt tillsammans med följande maska, 1 omslag, lyft 1 maska avigt (omslaget ska stanna på stickan) *, upprepa *-* fram till sista maskan, kantmaska.

Fast när du är framme vid den maska som du ska öka i, den som lyder "sticka omslaget rätt tillsammans med följande maska" (och som är markerad med en prick på bilden) gör du en ROR-ökning:

Sticka omslaget rätt tillsammans med följande maska, men låt de två maskorna du precis stickade i sitta kvar på vänsterstickan. Gör ett omslag. Sticka ytterligare en rät maska i omslaget plus den följande maskan, alltså i maskparet som sitter kvar på vänsterstickan. Låt maskparet glida av från vänsterstickan.

Sticka 1 rm, omslag, 1 rm för att öka i helpatent


Och så samma sak vid nästa maska som du ska öka i, när du vill öka i bägge sidor.

Är det klart nu? Nix. Du har ökat två maskor, men du har inte ökat ett patentpar. Omslaget som du tricksade till är inte ett patentlyftsomslag, utan en singelmaska. En maska som, tillsammans med sin ökningskompis, fortfarande tror på sin individuella frihet. Tji ska de få.

På varvet tillbaka ska du nämligen ge det blivande patentparet sin start i det heliga äktenskapet.

Sticka enligt mönster fram till de ökade maskorna.

På bilden har precis manövern "sticka omslaget rätt tillsammans med följande maska" genomförts.

Vid nästa maska ska du alltså göra ett omslag och lyfta maskan avigt (omslaget ska stanna på stickan). Inga problem.

Och nästa steg? Egentligen skulle du ha stickat en maska plus omslag rätt tillsammans. Men du har bara en ensam maska, utan överhängande omslag. Så sticka den enda maskan rät. Och patentlyft nästa maska.

Sedan fortsätter mönstervarvet precis som vanligt. Fram till nästa ökning.

Ökning i patentstickning blir färdig först vid tillbaka-varvet.


Nu beter sig de nya maskorna som ett patentpar.

Och så här kan du öka i nätpatentstickning


Kan du göra samma sak när du ska sticka en trekantssjal i nätpatentstickning? Jajamen! I princip.

Nätpatent fungerar på motsvarande sätt som mosstickning, det vill säga att mönstret är förskjutet ett snäpp varje varv. Eller rättare vartannat varv, eftersom patentmaskor i helpatentvarianter är ett par både på bredden och höjden, alltså över två varv.

I en enkel mosstickning väljer du förmodligen att lägga ökningarna ytterst, före och efter det etablerade mönstret.

Detsamma är smart att göra i nätpatentstickning. Sedan kan du lösa det på lite olika sätt.

Provlappen nedan visar en hyfsat prydlig version av ökningarna. De är gjorda (i par) på vardera sida vart fjärde varv, på det varv som kallas "varv 3" i beskrivningen av klassisk nätpatent.

För att ökningarna ska hamna ytterst är de gjorda i en kantmaska. Hela provsjalstriangeln har 2 räta kantmaskor i början och slutet, där den första maskan är lyft avigt för att få en kedjekant.

Öka i våffelmönster till en trekantssjal.


Och ökningarna sitter i den kantmaska (av två) som sitter närmast till vänster och höger om nätpatentmönstret. Varför? För att hamna precis före den lyfta maskan i mönstret, just som tumregeln föreskriver. (I nätpatent motsvaras den ostickade maskan på rätsidan av "1 rät maska, lyft omslaget avigt med garnet bakom".)

I högerkanten går alltså den dubbla ökningen, ROR, till så här:

Lyft första maskan avigt (1 kantmaska), sticka (1 rm, omslag, 1 rm) i nästa maska. Som är den andra kantmaskan:

Så här ökar du dubbla maskor i nätpatentstickning


Sedan stickar du enligt nätpatentmönstret (varv 3) tills du är framme vid de två sista maskorna, kantmaskorna.

Då stickar du en ROR i den första kantmaskan, innan du avslutar varvet med en rät (kant)maska.

Öka motsvarande i vänstra sidan på din trekantssjal i nätpatentstickning.


Färdigt? Nej, nej. De nya maskorna ska först ge upp sin självständighet för att ingå i det patentäktenskap som varar tills döden eller ett annat strukturmönster skiljer dem åt.

På tillbakavarvet måste du alltså minnas att du har ökat två separata maskor, inte patentmaskor.

Hur lyder varv fyra? Kantmaskor — i det här fallet: lyft 1 m avigt, 1 rm — och sedan * 1 omslag, lyft 1 maska avigt (omslaget ska stanna på stickan), sticka omslaget rätt tillsammans med följande maska *, plus två kantmaskor till.

Precis som i fallet med helpatentstickning kan du inte "sticka omslaget rätt tillsammans med följande maska" direkt på de nyskapade maskorna. Eftersom det där extraomslaget ännu inte finns. Istället får du lov att sticka en av de ökade maskorna rät, alldeles på egen hand.

På tillbakavarvet måste du komma ihåg att sticka en av de ökade maskorna rät, istället för tillsammans med ett omslag.


Går det att variera? Givetvis! Du kan öka mer eller mindre ofta, använda fler, färre och andra sorters kantmaskor... Så länge du ROR blir det mesta snajdigt.


Kommentarer till Öka i patentstickning?

Klicka här för att kommentera

Trevlig genomgång
av: Stefan

Man kan tillägga, för patenten, att om man ökar på rätan blir det att en ås delar sig i två, men det på avigan dyker upp en ny ås i dalen. Bara att välja. Och om man vill ha ökningarna symmetriskt på en lodrät linje kan man öka omväxlande på rätan och avigan.

Måla med ökningar och minskningar
av: "Billigt garn"-Anna

Tack Stefan!

Att kunna måla med åsar och fåror i en och två färger är ännu en anledning till att älska patentstickning. Det går att göra så majsiga variationer med välplacerade ökningar och minskningar, och det är inte så klurigt som det ser ut.

En bra start-guide är Interweaves gratishäfte Brioche stitch knitting, som även innehåller en genomgång av patentgurun Nancy Marchant.

Klicka här för att kommentera

Skriv din egen sida! Det är lätt. Hur? Klicka här för att gå tillbaka till Frågor & tips om hur man stickar + virkar.

A N N O N S
Fynda garnpaket på Adlibris
Fynda garnpaket på Adlibris


A N N O N S

Dela garnglädjen på ...