Kommentera:

Öka antal maskor i stickning? Hur många maskor är '1 m i början av varje varv 5 ggr i var sida'?

(valfritt)


Har du ändrat dig? Vill du inte kommentera just nu?

Gå tillbaka till Öka antal maskor i stickning? Hur många maskor är '1 m i början av varje varv 5 ggr i var sida'?.

Skriv din egen sida! Det är lätt. Hur? Klicka här för att gå tillbaka till Frågor & tips om hur man begriper (eller gör) beskrivningar.