Kommentera:

Hur ska jag maska av vid halsen? 'Vartannat varv 3x4 m'

(valfritt)


Har du ändrat dig? Vill du inte kommentera just nu?

Gå tillbaka till Hur ska jag maska av vid halsen? 'Vartannat varv 3x4 m'.

Skriv din egen sida! Det är lätt. Hur? Klicka här för att gå tillbaka till Frågor & tips om hur man begriper (eller gör) beskrivningar.