Kommentera:

Räkna om stickbeskrivningar/virkbeskrivningar: Hur då?

(valfritt)


Har du ändrat dig? Vill du inte kommentera just nu?

Gå tillbaka till Räkna om stickbeskrivningar/virkbeskrivningar: Hur då?.

Skriv din egen sida! Det är lätt. Hur? Klicka här för att gå tillbaka till Frågor & tips om hur man begriper (eller gör) beskrivningar.