Kommentera:

Lovikka-vantar: Vända arbetet ut och in?

(valfritt)


Har du ändrat dig? Vill du inte kommentera just nu?

Gå tillbaka till Lovikka-vantar: Vända arbetet ut och in?.

Skriv din egen sida! Det är lätt. Hur? Klicka här för att gå tillbaka till Frågor & tips om hur man begriper (eller gör) beskrivningar.